PREZENTACJA PT. „WODA CUDEM PLANETY ZIEMI”

Zaraz po przeprowadzeniu audytu początkowego, gdy okazało się, że słabym punktem naszych działań ekologicznych jest woda i odpady przystąpiliśmy do pracy. W styczniu opracowaliśmy plan działań dla obszarów „Woda i „Odpady”. Jednym z pierwszych punktów w naszym planie działań była prezentacja, którą dzieci obejrzały zaraz po feriach zimowych.

 

Oto krótka fotorelacja.

 

PRZYGOTOWANIE MIERNIKÓW ZUŻYCIA WODY

W obszarze „Woda” ważnym działaniem było przygotowanie mierników zużycia wody w gospodarstwach domowych. Uczestniczyć w tych działaniach mają rodzice wraz z dziećmi. Na zebraniu z rodzicami przedstawiliśmy na czym ma polegać znaczenie zużycia wody. Rodzice otrzymali „butelki – mierniki”. W miesiącu czerwcu nastąpi zwrot i omówienie dziecięcych  odczytów.

 

„KTO POTRZEBUJE WODY DO ŻYCIA?” - praca plastyczna

Dzieci po feriach zimowych wróciły do przedszkola i zaraz zabrały się do pracy. Przedszkolacy obejrzały prezentację multimedialną „Woda cudem planety Ziemi”. Dzieci posiadały już wiedzę na temat wody, więc po utrwaleniu i usystematyzowaniu wiadomości bez trudu odpowiedziały na pytanie „Kto potrzebuje wody do życia?” Rezultatem była praca plastyczna. W kroplach wody wyraziły swoją wiedzę na temat znaczenia wody dla życia na Ziemi. Prace były ciekawe i spotkały się z dużym zainteresowaniem rodziców.

 

WYCIECZKA DO PRZEDSIĘBIORSTWA WODNO KANALIZACYJNEGO W GNIEŹNIE

Żeby dzieci już od małego wdrażać do oczyszczania wody muszą wiedzieć skąd woda bierze się w naszych kranach umówiliśmy się na wycieczkę do przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego, aby zobaczyć skąd w Gnieźnie mamy wodę. Stacja uzdatniania wody mieści się w Gnieźnie nad jeziorem „Winiary”. Dzieci już wiedzą, że wody nie pobiera się z jeziora tylko ze studni, które są rozmieszczone wzdłuż jeziora.  Poznały cykl oczyszczania wody, jej natleniania. Z zainteresowaniem obserwowały komputery, które pozwalają rozprowadzić wodę dla wszystkich mieszkańców miasta. Po stacji uzdatniania wody oprowadzała nas sympatyczna pani Jola.

Po powrocie do przedszkola podzieliliśmy się wiedzą z wycieczki i przystąpiliśmy do następnego punktu naszego planu. Wspólnie z dziećmi zaprojektowaliśmy pracę plastyczną w grupach pt. „Droga wody do mojego kranu”. Dzieci dzieliły się pracą, każdy mógł wykonać to co najlepiej potrafi. Plakaty wzbudziły zainteresowanie kolegów z młodszych grup. Starszacy z przejęciem tłumaczyli co przedstawia ich praca.

 

WYCIECZKA DO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI W LULKOWIE

 

 

Dnia 09.03.17 r. dzieci z grupy „Tygryski” i „Pszczółki I” wybrały się na wycieczkę do Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Lulkowie – nowoczesny, zmodernizowany zakład utworzony i sfinansowany w wyniku Porozumienia Międzygminnego oraz wielomilionowej dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. W ramach bardzo dobrej współpracy z dyrekcją Spółki Urbis przewodnik, pokazał dzieciom jak przebiega segregacja odpadów i jakim procesom podlegają odpady, które trafiają do Zakładu w Lulkowie.

 

Dzieci przebyły ścieżkę edukacyjną zwiedzając teren zakładu, a w szczególności procesy sortowania. W trakcie tej wizyty przedszkolaki miały możliwość zapoznania się z zasadami zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez procesy odzysku i unieszkodliwienia w świetle obecnie obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem zasad segregacji odpadów powstających w gospodarstwach domowych mających ogromny wpływ na skuteczność stosowanych metod.

 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

 

„Zimna woda siły doda,

jest do picia i do mycia,

do żeglowania, do pływania,

podlewania i pluskania”

 

 

Dnia 22 marca obchodziliśmy w naszym przedszkolu Światowy Dzień Wody. Był to jeden z punktów realizowanego projektu „Woda” w drodze do uzyskania certyfikatu „Zielonej Flagi”. Dzieci już od dłuższego czasu przygotowywały się do uroczystego przemarszu ulicami miasta. Na zajęciach wykonały kropelki wody i nauczyły się piosenek o wodzie. W środę z balonami, kropelkami wody, transparentami, przy dźwiękach muzyki, w uroczystym korowodzie przeszliśmy ulicami naszego miasta.

Oto krótka fotorelacja!!!

 

 
 

Dnia 20 kwietnia dzieci z grupy ,,Pszczółki” i ,,Tygryski” zaprosiły swoich młodszych  kolegów na przedstawienie pt. ,,Chrońmy przyrodę”, którego treść miała na celu przybliżenie dzieciom idei obchodów Dnia Ziemi. Przybliżyła też dzieciom potrzebę dbania o czystość środowiska naturalnego. Po przedstawieniu wszystkie przedszkolaki złożyły przysięgę Przyjaciela Przyrody. Ten dzień pełen był radości, ale także pomógł dostrzec dzieciom ,że też mogą być odpowiedzialne za otaczającą nas przyrodę.

HAPPENING EKOLOGICZNY

Dnia 21 kwietnia  Przedszkole nr 15 zaprosiło dzieci z grupy ,,Pszczółki” na wspólne obchody Dnia Ziemi. Dzieci obejrzały przedstawienie o tematyce ekologicznej. Po przedstawieniu wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w konkursach i zabawach. Przedszkola uczestniczące w Happeningu przygotowały hasła ekologiczne. Dzieci z naszego przedszkola przygotowały hasło ,,Czysta woda zdrowia doda” oraz zaprezentowały taniec do piosenki ,,Moja Planeta”. Następnie odbył się przemarsz ulicami Gniezna i propagowanie haseł ekologicznych.

{gallery}20162017/dziemi{/gallery}

 

WIOSNA DOOKOŁA - ZABAWY Z ZAKRĘTKAMI

Przedszkolaki w naszym przedszkolu zbierają zakrętki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego chłopca. Poprzez uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach dzieci uczą się okazywania pomocy innym, a także przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez segregowanie odpadów.

 

Zebrane zakrętki wykorzystaliśmy również do wielu interesujących zabaw - dydaktycznych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych. Przedszkolaki również podczas zajęć matematycznych przeliczały, segregowały (według koloru, wielkości, grubości) i utrwalały pojęcia matematyczne. Największy zachwyt i emocje wzbudziła zabawa plastyczna „Wiosenna łąka”, która wyzwoliła w dzieciach inwencję twórczą, kreatywność i wyobraźnię. Dzieci układały ciekawe i barwne kompozycje. To działanie pozwoliło także na zainteresowanie dzieci problemem segregowania śmieci i wykorzystania odpadów do wspaniałej zabawy.

INSTRUMENTY  MUZYCZNE Z ODPADÓW

Nie od dziś wiadomo jak wielki wpływ na rozwój naszego dziecka, już od poczęcia ma muzyka. Nie tylko koi nadpobudliwość, ale również kształci jego przyszły gust, nie tylko muzyczny, uwrażliwia i jest źródłem świetnej zabawy. Nasze przedszkolaki poznają różne typy instrumentów i dowiadują się, jakie dźwięki wydaje każdy z nich.

Tradycją naszego przedszkola stało się wykonywanie instrumentów muzycznych z dostępnych odpadów. Pobudzając wyobraźnię techniczną i muzyczną dzieci tworzyły dźwięczne grzechotki, wykorzystując metalowe puszki oraz plastikowe butelki, pudełka, zakrętki. Dzieci w twórczy sposób ozdabiały kolorowym papierem, taśmą własnoręcznie wykonane instrumenty. Radość była tym większa, że na wszystkich instrumentach udało się zagrać.

 

Przeprowadzone zajęcia pomogły także zrozumieć dzieciom jak duże znaczenie ma recykling i konieczność ograniczenia ilości produkowanych odpadów.

SEGREGUJEMY ŚMIECI

 

Chociaż nasze przedszkolaki już wiedzą jak odpowiednio segregować śmieci, raz jeszcze zostały zorganizowane zajęcia dydaktyczne w grupach. Dzieci mogły poprzez własne działanie samodzielnie posegregować odpady do odpowiednich pojemników. Działania te wzbudzają w dzieciach właściwą postawę proekologiczną oraz uświadamiają, że wspólnie z rodziną mogą dbać o przyrodę. Dzięki segregacji odpadów na wysypiska trafia mniej śmieci, a te które można poddać recyklingowi zostają powtórnie przetworzone.

 SPRZĄTANIE ŚWIATA

 

 Ziemia to nasz wspólny dom.

Dom wszystkich ludzi.

Dbajmy więc o nią wszyscy.

Niech trwa jak najdłużej.

Niech nadal będzie od lasów zielona,

Niebieska od mórz i jezior,

złota od piasku zbóż na polach.

Kolorami tęczy niech błyszczą kwiaty na łąkach.

 

 

 

Kształtowanie postaw proekologicznych jest jednym z ważniejszych celów edukacji przedszkolnej. Dzieci już od najmłodszych lat uczą się pozytywnego stosunku do przyrody – jej ochrony teraz i w przyszłości. Coroczna akcja Sprzątania Świata jest świetną okazją, aby uświadomić dzieciom jak wiele dobrego człowiek może zrobić dla środowiska poprzez właściwe zachowanie. Tradycyjnie w naszym przedszkolu wszystkie dzieci rozpoczęły przygotowania do wielkiego sprzątania.

Chcieliśmy podarować Ziemi, z okazji jej święta, coś od małych ludzi – porządek. W tym dniu naszym celem był pobliski park. Uwielbiamy tam chodzić na spacery, szczególnie gdy jest tam czysto. Z doświadczenia wiedzieliśmy, że niestety w naszym parku miejskim tak nie jest, dlatego zaopatrzyliśmy się w rękawiczki i worki na śmieci. Już na jego obrzeżach okazało się, że mamy bardzo dużo pracy. Mieliśmy pełne worki butelek, pustych opakowań po chipsach, papierosach, gazet i innych rzeczach, które niestety świadczyły o obecności człowieka. Im głębiej wchodziliśmy do parku okazywało się, że śmieci jest więcej. Przedszkolaki wykonali wspaniałą robotę , a przy tym świetnie się bawili.

 

Dzięki temu okolica, w której mieszkamy będzie piękniejsza, a dzieci gdy dorosną nadal będą miały na uwadze to co dla człowieka najdroższe – zdrowe środowisko naturalne.

{gallery}20162017/clean{/gallery}

 

WIELKIE SPRZĄTANIE NA LEŚNEJ POLANIE

 

Dnia 30.05 w naszym przedszkolu gościliśmy aktorów ze STUDIA HERBI z przedstawianiem „Wielkie sprzątanie na leśnej polanie”. Główny bohater przedstawienia Dyzio nie szanował przyrody. Leśna wróżka w sposób zabawny i humorystyczny starała się zmienić jego postępowanie. Dyzio z pomocą dzieci zbierał makulaturę, dbał o czystość wody w jeziorze i segregował śmieci. Wielkie sprzątanie na leśnej polanie utrwaliło w naszych przedszkolakach szacunek do otaczającej przyrody, zrozumienie konieczności zbierania i segregowania śmieci, dbania o czystość wód. Dzieci z wielką uwagą oglądały przedstawienie i bardzo spontanicznie reagowały na oglądany występ. Spektakl dostarczył dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń.

Dzieci brawami nagrodziły występy aktorów.

 

 

Zajęcia o tematyce ekologicznej realizowane są w naszym przedszkolu od wielu lat we wszystkich grupach wiekowych. W związku z uczestnictwem przedszkola w akcji „Zielona Flaga” opracowano harmonogram działań proekologicznych. Dzieci ze wszystkich grup zebrały się w swoich salach i wspólnie projektowały plakaty na temat ochrony środowiska. Przedszkolaki z zapałem przystąpiły do pracy.  Wspólne rysowanie oraz redagowanie haseł usystematyzowało ich przyrodniczą wiedzę, jak chronić Ziemię przed zanieczyszczeniem. Co robić, by nasza planeta lśniła czystością, bo „Segregować śmieci – mogą nawet dzieci.” Prace plastyczne przez kilka dni ozdobiły przedszkolne korytarze. Zarówno rodzice, dziadkowie oraz dzieci mogły podziwiać pomysłowość i kreatywność swoich kolegów. Mile nas zaskoczyła każda praca, kreatywność dzieci i Pań. Wszystkie przedszkolaki zostały obdarowane odznakami za prawidłowe segregowanie i za udział w zajęciach.

 

Nasze przedszkole w tym roku szkolnym ubiegało się o certyfikat Zielonej Flagi. Jednym z punktów w planie działań był konkurs dla dzieci i rodziców pt. „EKOKUKIEŁKA”. Aby, wziąć udział w konkursie należało przygotować kukiełkę przedstawiającą dowolną postać wykonaną z surowców wtórnych (resztki tkanin, włóczek, drucików, plastik, drewno, itp.).  Konkurs miał pokazać dzieciom, że wiele odpadów nie musi trafiać na wysypiska, lecz możemy je wykorzystać wykonując z nich ciekawe i pomysłowe rzeczy.  Do udziału w konkursie zgłosiło się 9 rodziców, którzy wykonali wraz z dziećmi niesamowite kukiełki. Uczestnicy konkursu wykazali się niezwykłą kreatywnością. Wszystkie kukiełki zostały wyeksponowane na korytarzu, gdzie inni mogli je podziwiać. Spośród zgłoszonych prac zostały wyłonione 3 miejsca, które zostały nagrodzone. Natomiast reszta uczestników otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

 

 

 {gallery}20162017/ekokukla{/gallery}

EKO MODNA WIOSNA

 

 

Dnia 13 czerwca wszystkie dzieci z naszego przedszkola prezentowały w marszu „EKO Modną Wiosnę”. Dzieci ubrane w EKO ubiory, wiosenne kolory, w kapeluszach, okularach, z balonami, pomponami i innymi rekwizytami udały się na Rynek, gdzie zaprezentowały występ artystyczny. Po występach przespacerowały się ulicami, wzbudzając podziw gnieźnian. Radosne i wesołe wróciły do przedszkola.

Rodzicom serdecznie dziękujemy za przygotowanie strojów dzieciom.

{gallery}20162017/ekomoda{/gallery}

 

 

ZDOBYLIŚMY „ZIELONĄ FLAGĘ"

Po całorocznych staraniach z wielką radością OGŁASZAMY, iż nasze przedszkole po raz pierwszy zdobyło II stopień Międzynarodowego Certyfikatu Szkoły dla Ekorozwoju - ZIELONĄ FLAGĘ, potwierdzający najwyższą jakość działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nasza placówka dołączyła do sieci najbardziej zaangażowanych w działania ekologiczne i prozdrowotne szkół na całym świecie.

Eko-Szkoły to międzynarodowy program realizowany w Polsce przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej.

Zielona Flaga jest tytułem, które nadawane jest szkołom, przedszkolom na całym świecie w ramach Programu Eco – Schools. Program Eco-Schools realizowany jest od 1994 roku, jak na razie uczestniczy w nim ok. 15000 szkół w 43 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4500 szkół uzyskało wyróżnienie – Zieloną Flagę.

Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi. Nad jakością realizacji Programu w Polsce oraz oceną przedszkolnych i szkolnych aplikacji o certyfikat Zielonej Flagi, czuwa Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Środowiska czy firm zaangażowanych w promowanie zrównoważonego rozwoju. Certyfikaty są przyznawane szkołom, przedszkolom na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i odnawiania certyfikatu.Kryteria do nadania certyfikatu są bardzo wysokie, dlatego też nie jest on przyznawany wszystkim placówkom, które się o niego ubiegają.

Program ten angażuje młodych ludzi w ochronę środowiska naturalnego. Wszystko zaczyna się w przedszkolu, następnie obejmuje szkołę i ostatecznie sprzyja pozytywnym zmianom w całej społeczności. Dzięki programowi Eko-Szkoły młodzi ludzie doświadczają pozytywnego wpływu swoich działań. Mają możliwość wyrażenia swojego stanowiska w sposobie zarządzania środowiskowego swoich szkół.

Zwieńczeniem tych działań jest certyfikacja i prestiż, który towarzyszy przyznaniu Zielonej Flagi. Program Eko-Szkoły to idealny sposób, by szkoły podjęły działania ku poprawie środowiska naturalnego zarówno w szkole, jak i społeczności lokalnej. Działania te mają jednocześnie pozytywny wpływ na życie młodych ludzi, ich rodzin, personel szkolny i władze lokalne.

Pragniemy podziękować wszystkim naszym Kochanym Dzieciom, Rodzicom oraz Instytucjom Lokalnym za zaangażowanie w działania podejmowane w naszej placówce. Bez Waszej pomocy niemożliwe byłoby uzyskanie tak prestiżowego wyróżnienia.