1.WSPÓŁŻYCIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ

• Przestrzegam zawartych umów i reguł 

• Bawię się tak, aby nie przeszkadzać innym

• Unikam krzyku i kłótliwości

• Umiem czekać na swoją kolej

• Umiem przyjąć porażkę z godnością ( umiem przegrywać

 

2.KOLEŻEŃSKOŚĆ

• Nie wyśmiewam się z kolegi i koleżanki

• Nie wyrządzam krzywdy innym ( nie biję,….)

• Pomagam młodszym i mniej sprawnym

• Dzielę się z innymi tym co mam

 

3.KULTURA BYCIA

• Używam form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam

• Pamiętam o zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań: dzień dobry, do widzenia

• Okazuję szacunek dorosłym osobom

• Jestem miły dla innych

• Dbam o porządek wokół siebie ( nie śmiecę, sprzątam po zabawie i pracy)

• Umiem słuchać innych i nie przeszkadzać w trakcie rozmów (kultura słuchania)


4. RODZINA

• Pamiętam o uroczystościach rodzinnych

• Szanuję członków swojej rodziny

• Okazuję swoje uczucia rodzinie

• Znam pracę zawodową rodziców

 

5.PATRIOTYZM

• Znam i szanuję symbole narodowe: godło, flaga, hymn

• Znam swoją miejscowość: godło i flagę gminy, zabytki i ciekawe miejsca

• Poznaję kulturę swojego regionu