Dzieciństwo to jeden z ważnych okresów w życiu człowieka, który ma wpływ na jego kolejne etapy.

Wszyscy ludzie powinni być szczęśliwi!!! Szczególnie dzieci powinny być szczęśliwe i trzeba im w tym pomagać.

Będąc dzieckiem jest się małym i mniej się rozumie, bo małe dziecko nie jest takie mądre jak dorosły, ponieważ w swoim krótkim życiu niewiele doświadczyło.  Konwencja Praw dziecka jest próbą zwrócenia uwagi na konieczność poszanowania praw oraz potrzeb dzieci.

Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. nr 120, poz. 526) to jeden z kilku międzynarodowych dokumentów, który zawiera prawa i wolności dziecka. Dziecka jako przede wszystkim człowieka. Według tej Konwencji dziecko to osoba poniżej 18 roku życia, chyba że zgodnie z prawem wcześniej uzyska pełnoletność.

Dzieci posiadają szczególne prawa. Rozwój ich człowieczeństwa przebiega bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie kształcić swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów, potrzebuje wielu innych ludzi. Dlatego naturalnymi "strażnikami" praw dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Ale dziecko potrzebuje też specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym. Dobre prawo stanowione może i powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka.

Dla dzieci Konwencja jest gwarantem opieki i troski ze strony dorosłych, stanowi więc zbiór obowiązków dorosłych wobec dzieci. Prawa dziecka wydają się być prawami naturalnymi.  Ważne jest więc uczynienie z praw dziecka norm w świadomości społecznej, zgodnie z którymi funkcjonowałyby takie systemy społeczne istotne dla dzieci, jak rodzina czy szkoła.

 

Prawa dziecka:

• prawo do życia i rozwoju 

• prawo do posiadania stanu cywilnego 

• prawo do uzyskania obywatelstwa 

• prawo dziecka do rodziny; prawo poznania swego genetycznego pochodzenia, do wychowania przez rodziców naturalnych, 

• prawo do wolności religii lub przekonań 

• prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych 

• wolność od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych wobec okrucieństwa 

• wolność od bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych (do lat 15) 

• zakaz wykonywania kary śmierci lub stosowania kary dożywocia więziennego wobec dziecka 

 

Prawa socjalne:

• prawo do zabezpieczenia socjalnego 

• prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia, 

• prawo do odpowiedniego standardu życia 

• prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy, 

 

Prawa kulturalne:

• prawo do nauki (nauka w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjalnej jest obowiązkowa i bezpłatna), 

• prawo do zmienności swych praw 

• prawo do korzystania z dóbr kultury, 

• prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyk religijnych 

 

Prawa polityczne:

• prawo do stowarzyszania się i gromadzenia w celach pokojowych 

• prawo wolności wypowiedzi, swobody poszukiwania i przekazywania informacji i idei wszelkiego rodzaju

 

Szanuj mnie, żebym szanowała innych

Wybaczaj, żebym umiała wybaczać

Słuchaj, żebym umiała słuchać

Nie bij, żebym nie biła

Nie poniżaj, żebym nie poniżała

Rozmawiaj ze mną, żebym umiała rozmawiać

Nie wyśmiewaj

Nie obrażaj

Nie lekceważ

Kochaj mnie, żebym umiała kochać

Uczę się życia od ciebie!!!