Dnia 30 sierpnia (środa) od godz.10.00-12.00 odbędzie się spotkanie adaptacyjne dla dzieci z rocznika 2020r

Na spotkaniu adaptacyjnym obowiązuje zasada: jeden rodzic - jedno dziecko

W dniach 25 sierpień i 28 sierpień od godz.9.00-14.00 rodzice dzieci, którzy nie podpisali deklaracji dotyczących czasu pobytu i wyżywienia dziecka w Przedszkolu
proszeni są o uzupełnienie w/w dokumentu w biurze dyrektora