^Powrót na górę
logo
 
 
 
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

 

O certyfikacie ZF

O certyfikacie ZF

ZIELONA FLAGA

Od lat w naszym przedszkolu propagujemy ekologiczny styl życia. Uczymy nasze dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności, podnosimy ich świadomość  w obszarze ochrony  środowiska,  wpajamy maluchom nawyki i zachowania, które mają uczyć nie tylko chronić otaczającą ich przyrodę, dbać o jej czystość, ale także oszczędnie gospodarować jej zasobami. 

Nasze przedszkole w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 po raz pierwszy ubiega się o Certyfikat Zielonej Flagi. Jest to certyfikat nadawany szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco–Schools. Program ten realizowany jest już od 1994 roku i w chwili obecnej uczestniczy w nim ok. 15.000 szkół z 43 krajów Europy, Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Oceanii. Wyróżnienia te są przyznawane szkołom, które w szczególny sposób aktywnie realizują działania związane z ochroną środowiska w najbliższym otoczeniu. Organizacją uprawnioną do przyznawania certyfikatu Zielonej Flagi w Polsce jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.  

Aby ubiegać się o certyfikat będziemy postępować zgodnie z metodologią Siedmiu Kroków:

1. Powołanie lokalnego Eko-Komitetu (grupy roboczej)

2. Przeprowadzenie audytu ekologicznego (na początku i końcu działań)

3. Opracowanie planu działań i jego realizacja

4. Kontrola i ocena prowadzonych działań

5. Integracja z programem nauczania

6. Promocja i współpraca z partnerami zewnętrznymi

7. Opracowanie kodeksu ekologicznego

 

Obszary tematyczne tegorocznej edycji to żywność, bioróżnorodność, odpady, energia, woda, transport, hasło przewodnie dla wszystkich tematów: ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA.

 

Aby móc ubiegać się o certyfikat, poczyniliśmy już pierwsze kroki: zarejestrowaliśmy nasze przedszkole do nowej edycji certyfikatu – poprzez Formularz zgłoszeniowy, wybraliśmy 2 tematy przewodnie, przeprowadziliśmy Audyt Początkowy na podstawie którego ustaliliśmy Plan działań na rok szkolny 2016/2017 w zakresie w/w obszarów.

 

W tym roku swoją działalność ekologiczną będziemy prowadzili w dwóch obszarach: „Odpady” i „Woda”. 

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 3 - Gniezno Rights Reserved.