^Powrót na górę
logo
 
 
 
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

 

O certyfikacie ZF

O certyfikacie ZF

W lutym 2018  w naszym przedszkolu został  utworzony Komitet do działań w celu uzyskania po raz drugi Certyfikatu Zielona Flaga.

Do Komitetu należą: dzieci, rodzice i personel przedszkola.

Patronat nad wszystkimi działaniami objęły Panie: (Magdalena Suplicka i Anna Smelkowska)

Wszystkie działania związane z ubieganiem się o Certyfikat są zintegrowane z planem nauczania Przedszkola.


W lutym 2018 roku przeprowadziliśmy wśród dzieci i personelu przedszkola audyt ekologiczny .


Pytań było aż 59  w 6 kategoriach: Żywność, Odpady, Bioróżnorodność, Energia, Woda, Transport.

Po zapoznaniu się z wynikami audytu Eko - komitet  składający się z dzieci z naszego przedszkola, grona pedagogicznego, obsługi przedszkola oraz przedstawicieli Rady Rodziców postanowił, że tematami  przewodnimi, na których  należy się skupić to: OBSZAR „ODPADY” I  OBSZAR „BIORÓŻNORODNOŚĆ”.


Opracowaliśmy plan działań i systematycznie realizujemy  jego założenia.

Konstruowane przez nas wszystkie plany pracy dydaktyczno-wychowawczej  zawierają wiele działań proekologicznych, poszerzających świadomość ekologiczną dzieci.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 3 - Gniezno Rights Reserved.