^Powrót na górę
logo
 
 
 
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

 

ZDOBYLIŚMY „ZIELONĄ FLAGĘ"

Po całorocznych staraniach z wielką radością OGŁASZAMY, iż nasze przedszkole po raz pierwszy zdobyło II stopień Międzynarodowego Certyfikatu Szkoły dla Ekorozwoju - ZIELONĄ FLAGĘ, potwierdzający najwyższą jakość działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nasza placówka dołączyła do sieci najbardziej zaangażowanych w działania ekologiczne i prozdrowotne szkół na całym świecie.

Eko-Szkoły to międzynarodowy program realizowany w Polsce przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej.

Zielona Flaga jest tytułem, które nadawane jest szkołom, przedszkolom na całym świecie w ramach Programu Eco – Schools. Program Eco-Schools realizowany jest od 1994 roku, jak na razie uczestniczy w nim ok. 15000 szkół w 43 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4500 szkół uzyskało wyróżnienie – Zieloną Flagę.

Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi. Nad jakością realizacji Programu w Polsce oraz oceną przedszkolnych i szkolnych aplikacji o certyfikat Zielonej Flagi, czuwa Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Środowiska czy firm zaangażowanych w promowanie zrównoważonego rozwoju. Certyfikaty są przyznawane szkołom, przedszkolom na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i odnawiania certyfikatu.Kryteria do nadania certyfikatu są bardzo wysokie, dlatego też nie jest on przyznawany wszystkim placówkom, które się o niego ubiegają.

Program ten angażuje młodych ludzi w ochronę środowiska naturalnego. Wszystko zaczyna się w przedszkolu, następnie obejmuje szkołę i ostatecznie sprzyja pozytywnym zmianom w całej społeczności. Dzięki programowi Eko-Szkoły młodzi ludzie doświadczają pozytywnego wpływu swoich działań. Mają możliwość wyrażenia swojego stanowiska w sposobie zarządzania środowiskowego swoich szkół.

Zwieńczeniem tych działań jest certyfikacja i prestiż, który towarzyszy przyznaniu Zielonej Flagi. Program Eko-Szkoły to idealny sposób, by szkoły podjęły działania ku poprawie środowiska naturalnego zarówno w szkole, jak i społeczności lokalnej. Działania te mają jednocześnie pozytywny wpływ na życie młodych ludzi, ich rodzin, personel szkolny i władze lokalne.

Pragniemy podziękować wszystkim naszym Kochanym Dzieciom, Rodzicom oraz Instytucjom Lokalnym za zaangażowanie w działania podejmowane w naszej placówce. Bez Waszej pomocy niemożliwe byłoby uzyskanie tak prestiżowego wyróżnienia.

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 3 - Gniezno Rights Reserved.